Ko Matariki kei runga, ko Puanga kei runga

 

Ka puta Matariki ka rere Whānui.

Ko te tohu tēnā o te tau e!

Moe mai rā te tau tawhito kua riro, nau mai rā te tau hou kua ara ake.

He tau hou

E ara ana te kāhui whetū o Matariki i te Hōtoke. Kua roa ngā pō, kua poto ngā rā. Koia e tohu ana i te hokinga mai o te rā ki te whenua – ka roa ake ngā rā, ka mahana te whenua, ka tau atu ko te Koanga, tāria te wā ka ara ake ko te Raumati.

Tēnā, ko Matariki kei te tohutohu i ngā tūmanako o te whānau – he whakaohooho, he whakahou, he whakarauora i ētehi āhuatanga ōna.

Kia mahara ake tātou, ahakoa ko Matariki kei te whakanuia, arā anō a Puanga me ana tohu. Kei tēnā iwi, kei tēnā hapū, kei tēnā whānau āna ake kōrero mō ngā tohu o te tau hou ‘Māori’.

He tau hou, he tikanga tuku iho

I ia mahutatanga ake o Matariki, ka whakatairangahia tōna aranga ake ki ngā momo kaupapa pēnei nā:

Te whakangahau me te ako

Ka noho te whānau ki te kāinga i ngā pō roa o te Hōtoke, te takiwa ki a Matariki, ka piri ki te takuahi, he wānanga te mahi, he whakangahau rānei te mahi.

Takitahi ana ngā whetū 

I te wā o Matariki, ka mahara te whānau ki te hunga kua whetūrangitia, ka kōrerohia, ka tangihia rātou i hinga atu i te tau kua hori. Tērā anō ngā kaupapa nui o te tau, ka maumaharatia.

He pātaka kai

E tohu ana a Matariki kua mutu te hauhake i ngā kai, kua rite te wā kia whiua ngā hakari o te kāinga.

Ngā kai a Matariki, nāna i ao ake ki runga.

Ko Matariki i ēnei rā

I ēnei rā kei te whakanuia a Matariki puta noa i te motu. Koia anō te aranga ake o ngā mātauranga taketake ki tēnei whenua, ā, mā Matariki hoki e tohu i tō tātou hono ki te taiao, ki a Ranginui e tū iho nei, ki a Papatūānuku e takoto ake nei, ki a Tangaroa e tere atu rā.


 

Matariki – the
Māori New Year

 
296309-pleiades-1920x_0.jpg
 
 

According to maramataka (the Māori calendar), the rising of the Matariki star cluster (the Pleiades or Seven Sisters) in the eastern sky brings the old year to a close and marks the beginning of the new year.

Ka puta Matariki ka rere Whānui.

Ko te tohu tēnā o te tau e!

Matariki reappears, Whānui starts its flight.

The new year begins!

A time of renewal

The Matariki star cluster appears in midwinter, around the time of the winter solstice and the shortest day of the year. It signals the beginning of the transition to spring and eventually to summer.

Matariki is a hopeful event – it symbolises renewal, reawakening, and revival.

Customary Matariki activities

In the past, the Māori New Year was a period of celebratory activities.

Fun and learning

Families spent the long, cold nights during Matariki at home, either in whare wānanga (learning together) or in whare tapere (entertaining one another).

Memorial and remembrance

Matariki, as a marker of transition, was a natural time for families to mourn and honour those who had passed away in the previous year. These loved ones were considered “te hunga kua whetūrangitia” – they had become stars themselves. Events of the past year were also recalled and considered.

Harvest and feasting

Matariki’s appearance in the sky was associated with the end of the harvest and with feasting.

Ngā kai a Matariki, nāna i ao ake ki runga.

The foods of Matariki, scooped up by her.

Matariki today

The Māori New Year is becoming an annual event of national significance. Matariki celebrations illuminate the tangata whenua (original people of the land) worldview, reminding us of natural ways to mark the passage of time – in contrast to artificial timekeeping mechanisms, such as the watch. They help to revitalise customary knowledge and encourage the flourishing of new knowledge. Matariki offers a time for New Zealanders to consider their relationship with the natural world – the islands, sea, and sky of their home.